Bir Sevda Destanı

Bir Sevda Destanı

1.
mavi bulutlu sevincim

ak güverclnli umudum

bahar bahar aydınlıktı içim

memleketim, memleketim, memleketim
hasso emmim yaşlı,

zeyno bacım yaslı,
Süphan da yaslı
bir destan bu, binbir yıllık kınında bir kılıç gibi paslı...
11.
yeşildi yeşil başaktı

balta görmemiş ormanlardı

Aras’tı, Dlcle’ydl, Fırat’tı

Selahattin-i Eyyubi’ydi
coşkun akardı taşkın akardı

doğaydı gündü, daha dündü

Şahımerdan özgürlüğüydü
tutupta sırrını çözemediğim

çözüpte ak şiircesine yazamadığım

içimde bir kördüğüm Özgürlüğüm
dizgin tutmayan deli bir aygır gibiyim

yangın dolu gözüm, bıraksalar şahlanırım.

111.
kapandı gece. yağdı gece, açtı gece.

doğdu gün

binbir renkteydl gökkuşağı

altından geçtim dün
ardına bakma dediler, baktım

bir dilek tut dediler, tutmadım

sevginle kucaklaştım desem öte ucunda gökkuşağının.

kim inanır gerçek şu
su gibiydin su çağıl, çağıl

rastladım sana
o kocaman binanın bilmem kaçıncı katında
esiyor bir kayak yeli sevdan gitmiyor başımdan
ben Maraş'lı. ben Tatvan'lı, ben Kars'lı

aklımdan geçmezdi
bir Kerem ile Aslı bir binbirgece masalı yaşayacağım
ne Sivas’ın kır çiçeğidir gözümde tüten

ne deniz, ne İstanbul, ne hasretim

türküleşmiyor dilimde sen olmadan sensiz
                                                                             memleketim
tadıyla tuzuyla. göğüyle deniziyle büsbütün bir İstanbul’sun sen Içimde

seninle gökyüzü seninle deniz

seninle kurtuluşum seninle şafak

seninle Munzur’um
seninle yeşil, yeşil: başak, başak memleketim

Erol Yıldırım

        Geçen sayılarında da olduğu gibi, bu sayısında da GSOsterfeld Gazetesi Oberhausen”de yaşayan, çalışan sanatçıları, yazarları ... tanıtmaya devam ediyor. Bu sayımızdaki konuğumuz Berta von Suttner Gymnasiumda Türkçe öğretmenhiğinin yanısıra bir çok şiir kitapları ve “Höllük” adında bır roman yazmış olan Erol Yıldırım.
Erol YILDIRIM. 1944’de Sivas’ta doğdu. Yoksulluk içinde geçen gençlik döneminde okuyup,  çalışmak zorunda kaldı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı... 70’li Yılların politik ortamında bulundu ve şiirlerinde bunu açıkça işledi. İlk şiir kitabı “Eylemin Günlüğü” 1979’dayayımlandı yasaklanıp toplatıldı...
       1980’den bu yana F. Almanya’da yaşayan ve Batı Avrupa Edebiyatını inceleyen yazar, bu süre içinde “Barışı Kucaklasa” ve “Bir Sevda Destanı” adlı şiir kitaplannı çıkarttı. Yoğun geçen bu çalışmaların arasında Türkçe- Almanca çeviriler de yaptı.
Yazarın ilk romanı olan “HÖIlük”. onun şiir dilini hemen ortaya koymaktadır. Öyküleri de bulunan yazarımız, romanının ikinci bölümü üzerinde çalışmalarına devam etmekte...
Yaşamını halen F. Almanya’da sürdüren Erol Yıldırım Edebiyat Öğretmenliği yapmakta ve yoğun edebiyat çalışmalarına devam etmektedir.

“HÖLLÜK’‘te Anadolu kasabasında başlayan, bir ailenin etkileyici ve dramatik serüvenlnln, değişik mekanlarda ve koşullarda nasıl çelişkilerle dolu olduğunu, ülkenin içinde bulunduğu bir dönemin somut etkilerini ve insanların Özlem ve umut dolu günleri Ile umutsuz, yıkıntılar arasında naçar kalışlarını bulacaksınız.
Yazar Erol YILDIRIM, şiir yazarcasına yüklü ve Özgün anlatımıyla, hepimizden bir parçayı alarak, anlamlı bir mozaik oluşturmuştur.

OSGazetesi 16

Kaynak:Erol YILDIRIM  Araştıran:erol  Saat:2:21:27 PM  Tarih:12/29/2008  Okunma:2969
http://www.erolyildirim.org/haberoku.asp?id=87